×

Политика за поверителност

“ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 34, ет. 12, ап. 54, с ЕИК 204791261, притежаващо удостоверение за регистрация като туроператор № PK-01-7793/05.01.2018 г., и застраховка „Отговорност на туроператора03700100003661, валидна до 22.01.2023 г., сключена със "ЗА ЕВРОИНС АД, представлявано от управителя Илиян Евтимов Дуков, тел.: +359 887 065 443, електронна поща: info@trektheworld.club и интернет страница: www.trektheworld.club

Спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни, “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Личната информация, която ни предоставяте

“ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД събира и обработва информацията, която Вие сте се съгласили да ни предоставите доброволно. Можете да се свържете с нас използвайки нашия сайт или Facebook страницата ни. За целта е необходимо да оставите Вашите имена и имейл адрес, като по този начин изразявате съгласие да ви изпратим търсената от вас информация на него. Освен чрез нашия сайт www.trektheworld.club, запитване за резервация за някоя от нашите услуги може да направите и чрез Facebook страницата ни. Moля, имайте предвид, че когато правите запитване по този начин, а не чрез сайта, Вие следва изрично да се съгласите с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни и да дадете изричното си съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени по-долу. Необходимо е да предоставите електронен адрес/телефон, на който наш служител ще се свърже с Вас, за да може да получим валидно съгласие да обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата политика.

Когато правите заявка за резервация, изискваме от Вас (като минимум) Вашите имена, имейл, телефон за контакт, както и имената на лицата, които ще пътуват с Вас. Уведомете ни ако имате специални предпочитания относно транспорт, самостоятелно настаняване, вид храна и други подобни, свързани изцяло с предстоящото пътуване. В определени случаи е необходимо да изискаме от Вас предоставяне на данни от личната Ви карта и/или Паспорт, както и дата на раждане. Тези данни са необходими в следните случаи:

1. Ако сте пожелали “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД да извърши закупуване на самолетни билети или чекиране за конкретен полет.

2. При сключване на задължителни застраховки и различен вид резервации съпътстващи самото пътуване.

3. В случай че за избраната от Вас дестинация се изисква издаването на валидна виза.

За завършване на резервацията, е необходимо да направите плащане и да бъде сключен договор между Вас и “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД. За тази цел следва да предоставите три имена, ЕГН, номер на валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт, според изискванията на дестинацията, постоянен адрес, телефон и електронен адрес. “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД обработва тези лични данни на основание „изпълнение на договор“, т.е. тези данни са необходими, за да може сключеният договор да бъде изпълнен.

Ако сте се свързали с нас по друг начин (като например  директно чрез имейла ни, посредством социални медии или контакт с мястото за настаняване, предвидено в програмата, партньорски агенции и други), ние ще съберем информация за Вас и от тези канали.

Личната информация за други хора, която ни предоставяте

Разбира се, възможно е да правите резервация не само за себе си. Възможно е да пътувате с други лица, чиито данни ще ни предоставите, като част от резервацията. Друга опция е да правите резервация от името на някой друг. В тази връзка трябва да Ви напомним, че Вие трябва да поемете отговорността да уведомите човека или хората, чиито лични данни сте предоставили, че сте споделили личната им информация и да ги помолите да се съгласят с начина, по който “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД използва тяхната информация (както е описано в тази политика за поверителност и защита на личните данни).

Лична информация, която получаваме от други източници

Освен информацията, която сами споделяте с нас, е възможно да получаваме информация за Вас и от други източници (като например други туроператори/туристически агенции, с които сте се свързали вече и на които сте предоставили данните си). Тези източници могат да бъдат бизнес партньори, като дистрибуционни партньори и други независими трети страни. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от Вас информация.

Защо “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД събира и използва моите лични данни?

Ние използваме събраната за Вас информация за различни цели. Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

* Обслужване на клиенти с цел предоставяне на услуги: извършване на резервации за индивидуално или групово пътуване, изготвяне и закупуване на пакет от услуги, резервация и закупуване на самолетни билети, както и всички други процеси, свързани с предоставяне на услугите, които предлагаме, включително и услуги от трети страни, като например продукти на наши партньори, предлагащи организирани пътувания, места за настаняване, коли под наем, допълнителни екскурзии с цел разглеждане на забележителности и други.

* Маркетингови дейности: ние използваме Вашата информация и за маркетингови дейности. Те могат да включват:

- изпращане на новини и съобщения относно продукти и услуги, свързани с пътувания, когато се записвате и резервирате с нас;

- отговор или обработване на всякакви заявки/резервации, които сте направили Вие или нашите партньори, или мястото за настаняване.

* Комуникация с Вас: може да възникнат случаи, в които се налага да се свържем с Вас посредством имейл, пощенски услуги, телефон или Ви изпращаме текстово съобщение – начинът, по който ще се свържем с Вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Ние обработваме информацията, която сте ни изпратили. Това може да се дължи на различни причини, включително:

- отговор или обработване на всякакви заявки/резервации, които сте направили Вие или нашите партньори, или мястото за настаняване;

- ние също така можем да Ви изпратим допълнителни материали, свързани с резервацията Ви, като например как да се свържете с “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД в случай, че имате нужда от съдействие докато сте на път, както и информация, която смятаме, че може да Ви бъде от полза при планирането на вашето пътуване или за да си осигурите безпроблемен престой. Ние също така можем да Ви изпратим материали, свързани с предстоящи резервации за пътувания или информация за предишни резервации, които сте направили с нас;

- комуникация с Вас с цел получаване на обратна информация във връзка с ползвана от Вас услуга.

Ние обработваме вашите лични данни въз основа на следните основания:

1. Изпълнение на договор: използването на Вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас. Например, ако използвате нашите услуги, за да осъществите пакетно пътуване, ние ще използваме Вашата информация, за да завършим и администрираме тази резервация под формата на договор, който сме сключили с Вас.

2. Законови интереси: може да използваме Вашата информация за наши законови интереси, като например да Ви предоставим най-доброто съдържание на нашия уебсайт, имейли и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели за установяване на измами.

3. Съгласие: възможно е да разчитаме на Вашето съгласие да използваме личната Ви информация за определени маркетингови цели (мейл бюлетини и други подобни). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика.

4. Законови изисквания: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Кодекс на застраховането и приложимото българско законодателство.

Как “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД споделя Вашите данни с трети страни?

При определени обстоятелства, ще споделим личните Ви данни с трети страни, а именно:

1. Доставчици на услуги: хотели и места за настаняване, авиокомпании, туроператори/туристически агенции, компании за наемане на коли (рент-а-кар) и други.

2. Компетентни органи: ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД, за да осигури безопасността на Вашите лични данни?

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. Отделно от това ние съхраняваме личните данни, които сте предоставили на място в наш офис, толкова дълго, колкото е необходимо с оглед изпълнение на услугите, които предоставяме и изискванията на действащото българско законодателство.

Как “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД обработва лични данни на деца?

Използването на нашите услуги е позволено само след изрично даденото съгласие на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност). Ако получим информация за дете на възраст под 18 години, ние си запазваме правото да я изтрием. В редки случаи, като част от резервацията, поръчката на услуги, свързани с пътуването или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност).

Как можете да контролирате личните данни, които сте предоставили на “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД?

Винаги имате правото да прегледате личната информация, която пазим за Вас. Можете да заявите преглед на личните си данни, като ни изпратите имейл на посочения по-долу имейл адрес (info@trektheworld.club). Моля, в темата на имейла напишете „Заявка за лична информация“, за да ускорите процеса. В случай, че смятате личната информация, която имаме за Вас за невалидна, ако смятате, че вече не сме оторизирани да използваме личната Ви информация, или имате други въпроси относно това, как е използвана личната Ви информация, или въпроси, свързани с тази Политика за поверителност, моля, изпратете ни имейл или ни пишете, използвайки данните за контакт по-долу. Ние ще обработим Вашата заявка, в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Какви права имате?

Притежавате права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и други;

2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;

4. Ако прецените, че не желаете “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1. личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

4.2. в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

4.3. ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните, ограничаване на обработването на личните Ви данни;

6. Също така имате право на възражение пред “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

7. Не на последно място Ви се предоставя и възможност по всяко време да се откажете от информационния ни бюлетин или друга информация за продукти и услуги на “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД чрез използване на опцията за отписване, предоставяна във всеки електронен информационен бюлетин или чрез използване на контактната форма за връзка с нас, намираща се в уеб сайта ни. Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:

- име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

- описание на искането;

- предпочитана форма за предоставяне на информацията;

- дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Кой е отговорен за обработването на лични данни на уебсайта и приложенията на “ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД?

“ТРЕК ДЪ УЪРЛД” ЕООД контролира обработването на лични данни на своя уебсайт. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика, моля, изпратете имейл на info@trektheworld.club и ние ще се свържем с Вас.